Dětský domov Ostrava-Hrabová

Dětský domov

Dětský domov a Školní jídelna Ostrava Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace je státním školským zařízením pro výkon ústavní výchovy ve smyslu § 1 zákona 109/2002 Sb. v platném znění zřízeným Radou Moravskoslezského kraje Zřizovací listinoua jejími dodatky k 1. 4. 2001 jako příspěvková organizace.

Účelem zařízení je zajišťovat nezletilé osobě, a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let (dále jen „dítě"), na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Zařízení může na základě žádosti poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let (dále jen „nezaopatřená osoba"), podle smlouvy uzavřené mezi nezaopatřenou osobou a zařízením nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní výchovy.

 

Dozvědět se více...
Dětský domov Ostrava-Hrabová hlavní vchod

Aktuální novinky

Podzimní prázdniny

Na podzimní prázdniny jsme s domovovem vyjeli na sruby, které nám půjčil Klub Stonožka  ve vesnici  Dívčí hrad.  Počasí nám sice moc nevyšlo a konec byl dokonce i dobrodružný z důvodů vichřice, která shodila stromy na koleje, ale jinak jsme si odpočinuli na čerstvém vzduchu, zahráli šipky, fotbal, prošli se lesem a dělali spoustu dalších aktivit. Na srubech jsme si i sami vařili, takže to bylo velmi podobné tomu, jako by jela normální rodina na chatu.

Podzimní prázdniny

Takhle třeba trávíme deštivé odpoledne.....

Výlety

V dubnu a květu jsme během svátků uskutečnili několik výletů. Díky pěknému počasí jsme si je hezky užili. Nejprve jsme jeli do Malenovic, odkud jsme se vydali pěší turistikou přes kopeček do Ostravice. Cestou nás udivovala příroda nebo fascinující pohled na vysílač na Lysé hoře.

Další výlet jsme podnikli do městečka Štramberk. To je převážné proslulé svými štramberskými uchy, ale i památkami a turistickými zajímavostmi – jeskyně Šipka, hrad Štramberk s majestátní věží Trúba nebo roubené chaloupky.

Nakonec jsme zamířili za zvířátky do místní ostravské ZOO, které se neustále rozrůstá a mění. Zmodernizované pavilóny a expozice nám naskytly neuvěřitelný pohled na exotická zvířata, která bychom jinak na vlastní oči nespatřily.

Výlety

Nejnovější fotografie

Mikuláš s hasiči v Petřvadlu 2015