Dětský domov Ostrava-Hrabová

Dětský domov

Dětský domov a Školní jídelna Ostrava Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace je státním školským zařízením pro výkon ústavní výchovy ve smyslu § 1 zákona 109/2002 Sb. v platném znění zřízeným Radou Moravskoslezského kraje Zřizovací listinoua jejími dodatky k 1. 4. 2001 jako příspěvková organizace.

Účelem zařízení je zajišťovat nezletilé osobě, a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let (dále jen „dítě"), na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Zařízení může na základě žádosti poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let (dále jen „nezaopatřená osoba"), podle smlouvy uzavřené mezi nezaopatřenou osobou a zařízením nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní výchovy.

A taky se musíme pochlubit , že u nás máme  nejoblíbenějšího pedagogického pracovníka za rok 2018 Liběnu Vydrovou, která vyhrála v anketě "Úsměv dětí" , kterou vyhlašuje MŠMT. 

 

Dozvědět se více...
Dětský domov Ostrava-Hrabová hlavní vchod

Aktuální novinky

Krásné Vánoce!

 

Dětský domov Hrabová přeje všem svým sponzorům, přátelům a zaměstnancům šťastné a veselé Vánoce. Děkujeme Vám za Vaši podporu a přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce.

 

MIRAI u nás v DD !

V útery k nám do DD zavítala kapela MIRAI a bylo to moc supr a všichni jsme si koncert užili. 

MIRAI u nás v DD !

Mikuláš

Dneska k nám zavítal Mikuláš s pomocníky...no těch pomocníku měl tedy hodně, ale bylo to fajn. Děkujeme škole Prigo za supr akci....

Mikuláš

Nejnovější fotografie

Pohled z Dronu - 150 m nad domovem