Dětský domov Ostrava-Hrabová

Dětský domov

Dětský domov a Školní jídelna Ostrava Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace je státním školským zařízením pro výkon ústavní výchovy ve smyslu § 1 zákona 109/2002 Sb. v platném znění zřízeným Radou Moravskoslezského kraje Zřizovací listinoua jejími dodatky k 1. 4. 2001 jako příspěvková organizace.

Účelem zařízení je zajišťovat nezletilé osobě, a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let (dále jen „dítě"), na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Zařízení může na základě žádosti poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let (dále jen „nezaopatřená osoba"), podle smlouvy uzavřené mezi nezaopatřenou osobou a zařízením nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní výchovy.

 

Dozvědět se více...
Dětský domov Ostrava-Hrabová hlavní vchod

Aktuální novinky

PF 2018

Večírek s Maxiky

Dne 13. 12. 2017 jsme se vydali s dětským domovem na předvánoční večírek s Maxim Turbulenc. Spolu s naším DD se akce zúčastnil i DD Frýdek – Místek a Ostrava-Vizina. Celou akci nám připravil s Maxiky náš skvělý sponzor P. Nědoba, čímž mu tímto děkujeme.  Jako první vystoupila skupina Božský Kája, po nich nastoupil kouzelník A. Krejčí a nakonec vystoupila skupina Maxim a při některých skladbách je doprovázely naše děti. Po konci živých vystoupení, jsme měli taneční After party. Celou akci jsme měli skvělé občerstvení a všichni dostali i balíček na doma.

Večírek s Maxiky

Podzimní prázdniny

Na podzimní prázdniny jsme s domovovem vyjeli na sruby, které nám půjčil Klub Stonožka  ve vesnici  Dívčí hrad.  Počasí nám sice moc nevyšlo a konec byl dokonce i dobrodružný z důvodů vichřice, která shodila stromy na koleje, ale jinak jsme si odpočinuli na čerstvém vzduchu, zahráli šipky, fotbal, prošli se lesem a dělali spoustu dalších aktivit. Na srubech jsme si i sami vařili, takže to bylo velmi podobné tomu, jako by jela normální rodina na chatu.

Podzimní prázdniny

Nejnovější fotografie

Mikuláš s hasiči v Petřvadlu 2015