Dětský domov Ostrava-Hrabová

Dětský domov

Dětský domov a Školní jídelna Ostrava Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace je státním školským zařízením pro výkon ústavní výchovy ve smyslu § 1 zákona 109/2002 Sb. v platném znění zřízeným Radou Moravskoslezského kraje Zřizovací listinoua jejími dodatky k 1. 4. 2001 jako příspěvková organizace.

Účelem zařízení je zajišťovat nezletilé osobě, a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let (dále jen „dítě"), na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Zařízení může na základě žádosti poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let (dále jen „nezaopatřená osoba"), podle smlouvy uzavřené mezi nezaopatřenou osobou a zařízením nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní výchovy.

A taky se musíme pochlubit , že u nás máme  nejoblíbenějšího pedagogického pracovníka za rok 2018 Liběnu Vydrovou, která vyhrála v anketě "Úsměv dětí" , kterou vyhlašuje MŠMT. 

 

Dozvědět se více...
Dětský domov Ostrava-Hrabová hlavní vchod

Aktuální novinky

Hledáme kolegy

Hledáme do našeho kolektivu nové tety a strejdy s nástupem od 2.9. 2019. Požadavek je vzdělání ze speciální pedagogiky a splnění kvalifikačních požadavků dle zákonu o pedagogických pracovnících. Kontakt: dd@ddhrabova.cz , tel: +420 773639755. 

Hledáme kolegy

Mikuláš v domově 2018

Děti v našem dětském domově tento rok nebyly moc hodné a proto za nimi přišel jen čert a ten, kdo mu řekl básničku nebo zazpíval nějakou vánoční písničku dostal adventní kalendář. 

Ahoj Lucka a Jarka holky z DD

 

 

Mikuláš v domově 2018

Začal Advent 2018

Dneškem začal Advent  a my jsme se šli s DD podívát na rozsvícení vánočního stromku před radnicí v Hrabové. Děti z místní ZŠ akci zpříjemnily zpěvem koled a náš Nikolas je doprovodil na saxofón. 

Začal Advent 2018

Nejnovější fotografie

Pohled z Dronu - 150 m nad domovem