Dětský domov Ostrava-Hrabová

Úřední deska

Vnitřní řád zařízení platný od 1. 2. 2023

Vnitřní řád zařízení platný od 1. 2. 2023

Soubor ke stažení:
Vnitřní řád 2023.pdf

Výroční zpráva školní rok 2021/2022

Soubor ke stažení:
2021-22 Výroční zpráva o činnosti.pdf

Výroční zpráva školní rok 2019/2020

Soubor ke stažení:
2019-20 Výroční zpráva o činnosti.pdf

20 let výročí MSK

Vnitřní řád 2019

Vnitřní řád zařízení platný od 28. 1. 2019.

Soubor ke stažení:
Vnitřní řád 2019.pdf

Výroční zpráva školní rok 2017/2018

Soubor ke stažení:
2017-18 Výroční zpráva o činnosti.pdf

Povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č. 250/2000 Sb.

· návrh rozpočtu (plán nákladů a výnosů na kalendářní rok) a návrh střednědobého výhledu rozpočtu (plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok), a to nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem,

· schválený rozpočet a schválený střednědobý výhled rozpočtu do 30 dnů od jeho schválení zřizovatelem.

Povinnost zveřejňovat výše uvedené dokumenty bude jednotně zajištěna krajským úřadem zveřejněním na internetových stránkách kraje (záložka Veřejná správa).

Výroční zpráva školní rok 2016/2017

Soubor ke stažení:
2016-17 Výroční zpráva o činnosti.pdf

Výroční zpráva školní rok 2015/2016

Soubor ke stažení:
Výroční zpráva školní rok 2015/2016

Výroční zpráva školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015.

Soubor ke stažení:
2014-15-vyrocni-zprava-o-cinnosti.pdf

Výroční zpráva školní rok 2013/2014

Soubor ke stažení:
2013-14-vyrocni-zprava-o-cinnosti.pdf

Výroční zpráva 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013.

Soubor ke stažení:
2013-vyrocni-zprava-hospodareni.pdf

Vnitřní řád 2014

Vnitřní řád zařízení platný od 1. 1. 2014.

Soubor ke stažení:
vnitrni-rad-2014.pdf

Změna legislativy

Dne 1. 1. 2014 vešlo v platnost Nařízení vlády č.460 ze dne 4.12.2013, které stanoví částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné výpomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. Tato skutečnost bude v nejbližší době zapracována do Vnitřního řádu zařízení.

Vnitřní řád zařízení

Soubor ke stažení:
vnitni-rad-2013.pdf

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012/2013.

Soubor ke stažení:
2012-13-vyrocni-zprava-o-cinnosti.pdf

Zpráva o činnosti hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2012.

Soubor ke stažení:
2012_vyrocni_zprava_o_hospodareni.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Soubor ke stažení:
vyrocni_zprava_2011_12.pdf

Zapojení do projektu

Náš dětský domov je zapojen do projektu "Vím co chci - Vím jak na to". Tento projekt realizuje Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagog. pracovníků a informační centrum Nový Jičín. V projektu je zařazeno 16 dětských domovů Moravskoslezského kraje. Záměrem projektu je podpora adaptace, resocializace a osamostatňování dětí s nařízenou ústavní výchovou.

1. 2. 2012

S účinností od 1.2.2012 byl zřizovatelem KÚ MSK jmenován ředitelem Dětského domova a ŠJ Ostrava-Hrabová, pan Mgr. Jaroslav Dvořák. Ke jmenování nového ředitele došlo v souvislosti s odchodem Mgr. Vladimíra Lankočího do důchodu. Mgr. Jaroslav Dvořák byl vybrán na základě konkurzního řízení.

Zpráva o činnosti hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010.

Soubor ke stažení:
zprava_o_cinnosti.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Soubor ke stažení:
vyrocni_zprava_2009-2010.pdf