Dětský domov Ostrava-Hrabová

O nás

Od 1. ledna 2006 je oficiální název našeho zařízení Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace.

Příspěvková organizace MSK

Dětský domov a Školní jídelna Ostrava-Hrabová je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Moravskoslezský kraj

Jsme školským zařízením pro výkon ústavní výchovy pro děti od tří do osmnácti let (s možnou výjimkou dle zákona), ve smyslu zákona 109/2002 Sb. a vyhlášky 334/2003 Sb. v platném znění.

Hlavním účelem a předmětem naší činnosti je zajišťování výchovné, hmotné a sociální péče včetně celodenního stravování pro svěřené děti (plné přímé zaopatření). Pečujeme o děti zdravé i postižené (smyslově i tělesně).

Budova dětského domova (viz foto) se nachází na okraji městské části Hrabová v pěkném a relativně klidném místě. Součástí je areál s travnatým hřištěm, asfaltovou plochou, vybaveným dětským hřištěm, malým venkovním bazénem a dlážděnou "cyklostezkou".

Po skončení rekonstrukce, je od 1.9.2009  kapacita zařízení 32 dětí ve čtyřech rodinných skupinách, každá je pro 8 dětí. Součástí zařízení je i školní jídelna. Jako příspěvková organizace se věnujeme pouze účelu, pro který jsme byli zřízeni, žádnou doplňkovou činnost neprovozujeme.

Dětský domov po rekonstrukci

Statutárním orgánem je ředitel Mgr.Jaroslav Dvořák, statutárním zástupcem s oprávněním k zastupování v plném rozsahu činnosti je jmenována Anna Kurzová, funkcí vedoucí vychovatelky byla pověřena Bc.Liběna Vydrová.

Naše zařízení bylo v uplynulém období domovem internátního typu. Naplnění smyslu péče o svěřené děti vyžadovalo přechod na "rodinný typ" (podmiňuje to také zákonná úprava naší činnosti). První změnou bylo doplnění kvalifikovaného personálu, což již bylo učiněno. Druhou a to zásadní změnou, pak byla realizace celkové rekonstrukce, díky které došlo také ke změně kapacity. Z původních 30 dětí (3 skupiny po 10) jsme přešli na  kapacitu 32 dětí, tedy čtyři rodinné skupiny po osmi dětech.

Personální obsazení

V dětském domově se o děti stará kvalifikovaný personál. Výchovnou , zájmovou i rekreační činnost zajišťují pracovníci s pedagogickým vzděláním, kromě ředitele zařízení to jsou vychovatelky a vychovatelé. Dále zde působí sociální pracovnice, ekonomka, provozní zaměstnanci a pracovnice na úseku stravování. Všichni se snaží dětem vytvořit vhodné zázemí a minimalizovat na ně dopad ústavní výchovy.
Výchovná a zájmová činnost.

Součástí dětského domova není škola. Děti docházejí dle svých schopností a věku na různé typy škol: základní, speciální, mateřská škola, školy pro zdravotně handicapované děti, střední školy a odborná učiliště. Snahou zařízení je podporovat maximálně zájmové aktivity dětí. Ať už to jsou různé sportovní činnosti /fotbalový oddíl, florbal, atletika apod/, tak i dramatické či výtvarné kroužky, hudební nauka, turistické oddíly nebo náboženství. Během víkendů a prázdnin mají děti možnost zúčastnit se akcí rekreačního nebo sportovního charakteru. Hlavní prázdniny jsou ve znamení táborů a rekreací, pořádaných jednak dětským domovem a jednak organizacemi zajišťujícími dětskou rekreaci. Děti samozřejmě část prázdnin tráví dle možností také u rodičů nebo příbuzných. Zimní prázdniny pak děti tráví na horách, kde již tradičně několik let po sobě prožívají vánoce provázené radovánkami na sněhu.

Děti se během roku zúčastňují kromě sportovních soutěží také soutěží výtvarných a protože jsou velice šikovné, tak se jim to docela daří. Jejich obrázky a další výrobky už potěšily mnohé.

Ukázky můžete najít v naší galerii prací dětí.