Dětský domov Ostrava-Hrabová

Ochrana osobních údajů

Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace, Reymontova 584/2, 720 00 Ostrava - Hrabová, IČO: 61989339, jako správce osobních údajů (dále jen správce) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Společnost Jobman s.r.o.
Livornská 449
109 00 Praha 10
IČO: 27177726

Komunikační adresa:
Sedmidomky 456/2
101 00 Praha

E-mail: dpo@dpohotline.cz

MTČ: +420 910 120 377

Datová schránka: tkyd8fz

Kontaktní osoba: Ing. Michal Merta, MBA