Dětský domov Ostrava-Hrabová

Spolupráce

Spolupráce s veřejností je vedena snahou o maximální integraci našich dětí do společnosti. Úzce spolupracujeme s odděleními sociálně právní ochrany dětí a mládeže úřadů místně příslušných trvalému pobytu dětí, se soudy, státním zastupitelstvím a dalšími státními institucemi. Pochopitelně máme snahu o co nejlepší spolupráci se školami a institucemi, které naše děti navštěvují. Snažíme se také o dobré vztahy s rodiči a dalšími příbuznými našich dětí, pochopitelně pokud o spolupráci s námi stojí.

Pro další rozvoj našich dětí spolupracujeme s nadacemi (Nadace T. Maxové, Nadace Dobré vůle, Nadační fond manželů Klausových, Nadace Tolerance, Stonožka, Slunečnice dětem, Naděje pro koně a podobně). Některé z uvedených umožňuji zajímavé činnosti pro děti, jiné k tomu přidávají i sponzorskou činnost.

Spolupráce se sponzory byla v uplynulém roce 2007 velice dobrá (jako již několik let předtím), někteří podpořili naše zařízení finančními dary, jiní věcnými (přehled dárců najdete v odkazu "Sponzoři"). Finanční dary jsou evidovány, jak v příjmech, tak výdajích, v rezervním fondu DD a ode všech transakcí existují průkazné doklady.

Osvědčenou a žádanou formou sponzoringu lze nazvat účelově vázané prostředky, jejichž použití je podmíněno ze strany sponzora založením vkladní knížky nebo účtu v bance s tím, že vložené částky mohou být použity až v době odchodu dítěte z DD jako "startovné do života". Tato forma byla realizována soukromými osobami i Nadačním fondem manželů Klausových.

S některými dalšími sponzory pracujeme dle jejich nabídky a naší potřebnosti (Nadace Dobré vůle, AUTO Kadlec, Pakynostra, Nadace T. Maxové, BETA, ALBERT, GE Money apod).

Velice si jejich přístupu a pomoci vážíme a děkujeme!

Jak nám můžete pomoci, pokud byste chtěli:

Finančně

Materiálně

Pokud se nebudete moci rozhodnout, zavolejte, určitě se na něčem domluvíme! Garantujeme, že všechny dary a pomoc budou použity výhradně pro svěřené děti!

Děkujeme všem, kdo máte zájem o spolupráci!!!